مراسم پیش نمایش بیکن آرت

مراسم پیش نمایش بیکن آرت

برای ثبت نام در مراسم پیش نمایش بیکن آرت به آدرس زیر مراجعه کنید:
https://evand.ir/events/beaconart

همچنین می توانید با شماره تلفن 33377898 – 041 تماس بگیرید تا همکاران ما ثبت نام شما را انجام دهند.

مراسم پیش نمایش محصول اولیه بیکن آرت، روز سه شنبه 23 شهریور 1395 برگزار خواهد شد. این مراسم، جنبه عمومی نداشته و برای 10 عدد از واحد های فروشگاهی منتخب سطح شهر تبریز برگزار می گردد.

 


احسان نقی پور