نویسنده: احسان نقی پور

image1_web

مراسم پیش نمایش بیکن آرت برگزار شد


طبق اطلاع رسانی های قبلی، مراسم پیش نمایش بیکن آرت روز سه شنبه مورخ 95/6/23 برگزار شد. در این مراسم، تیم بیکن آرت، نمونه اولیه بیکن آرت را برای تعدادی از علاقه مندان به نمایش گذاشتند. مدیران فروشگاه ها

Site-Banner-3-1-720x340

حضور بیکن آرت در startup meetup تبریز


بیکن آرت به عنوان یکی از 10 تیم منتخب، در رویداد startup meetup تبریز برای حضار و داوران ارائه شد. در این رویداد که روز پنجشنبه 4 شهریور 1395 و به همت tabriz.io برگزار شد، حدود 250 شرکت کننده حضور داشتند و

Markup: HTML Tags and Formatting


Headings Header one Header two Header three Header four Header five Header six Blockquotes Single line blockquote: Stay hungry. Stay foolish. Multi line blockquote with a cite reference: People think focus means saying yes to the thing you’ve got to focus on. But that’s not what it means at all. It means saying no to

Markup: Image Alignment


Welcome to image alignment! The best way to demonstrate the ebb and flow of the various image positioning options is to nestle them snuggly among an ocean of words. Grab a paddle and let’s get started. On the topic of alignment, it should be noted that users can choose from the options of None, Left, Right, and Center. In